alpine,mountains,Colorado,San Juan Mountains,4x5,reflection,blue,lake
   mountains
        	mountains
Lost Lake,reflection,sunrise,Autumn,
        	mountains
        	mountains,reflection
        	mountains
Colorado, Independence Pass road area, Sawatch Range
        	mountains
        	mountains