aspen,Fall color,Teton NP,Wyoming,willows,
   mountains
Grand Teton National Park,Tewinot,Grand Teton,Wyoming,mountains,snow