back
Oklahoma,  Wichita Mountains
               	, photo
next

Granite and Oaks

Oaks and granite in the Wichita Mountains