back
Oklahoma, Spring, Wichita Mountains,granite
               	, photo
next

Granite Tapestry

Wichita Mountains NWR, Oklahoma