back
               	North Dakota,Little Missouri River, Theodre Rosevelt National Park,prairie, photo
next

Little Missouri Valley

Theodore Roosevelt National Park, North Dakota

Sunrise light over the grass covered badlands of the Little Missouri River Valley in the North Unit of Theodore Roosevelt National Park