back
Oklahoma, Wichita Mountains, bison
               	, photo
next

Old Bull

Wichita Mountains NWR, Oklahoma