back
               	, photo
next

Teton Light

Teton NP, Wyoming