back
Oklahoma, Wichita Mountains
               	, photo
next

Wichita Mountain Boulders

Wichita Mountains NWR, Oklahoma