back
Oklahoma, Prairie, Spring, Wichita Mountains
               	, photo
next

Wichita Mountain Spring

Wichita Mountains NWR, Oklahoma