back
               	Autumn, photo
next

Willows and Aspens

Teton NP, Wyoming