back
, photo
next

Rocky Mountain Autumn Tapestry #2

Teton NP, Wyoming