back
, photo
next

Teton Autumn Storm

Teton NP, Wyoming